בית ספר דיגיטלי
(Digital121)

 

קורס זה מיועד לאנשי טכנולוגיות אינטרנט במו"פ של אורט ישראל.

עובדים חדשים יוכלו לרכוש בקורס זה ידע משמעותי לעבודה על מערכות אורט.