הוראה בגישת חקר
(81500)

 

בקורס נתנסה בשיטת הוראה המתמקדת בתהליכים שעובר התלמיד בזמן הלימוד. בבתי הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה עדיין רווחת השיטה של הוראה פרונטלית. מול גישה זו מציג הקורס שיטת למידה הנשענת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית. לפי גישה זו התלמיד אינו ספוג הקולט את המידע ומשחזר אותו, אלא בונה את הידע בדרך דומה לזו שבה לומד מדען. הוא בוחן את עמדותיו, מעלה השערות, מבצע ניסויים כדי לבחון את השערותיו, ומוכן לעיתים לשנות את עמדותיו כאשר מתקבלות תוצאות שאינן תואמות את ציפיותיו. בקורס נתנסה בגישה זו, ולאחר מכן כל סטודנט יתבקש לחקור תופעה בלתי מוכרת ולדווח עליה. לקראת סוף הקורס יצטרכו הסטודנטים לפתח פעילות הנשענת על גישת החקר.