התוכנית הלאומית-אשכול 8 שלמה רגב
(שלמה רגב)

 

הקורס נועד ללוות את בתי הספר באשכול באיתור מידע על התוכנית הלאומית, בהבנת ובהפנמת יעדי התוכנית