שילוב אלמנטים מתוקשבים בשעור המקוון
(אלמנטים מתוקשבים)

 

קורס לבתי הספר בעפולה במסגרת "תכנית התקשוב הלאומית"