חשבון דיפרנציאלי ואינטרגרלי 2 מ
(11006)

 

ח ד ו א 2 מ