היסטוריה של המדע
(11845)

 

מטרה

הכרות עם אירועים בהתפתחות המדע, המיצגים יצירה אנושית המכילה בתוכה מנגנוני בקרה ושיפור, ומאפשרים לפרש את התפתחות הידע המדעי גם אצל הלומד בקורס.