אפיקים הוא שמה של היחידה להשתלמויות מורים במרכז למו"פ ע"ש מושינסקי, במִנהל למחקר ופיתוח ולהכשרהשל רשת אורט ישראל. אנחנו מקיימים מגוון רב של פעילויות המתמקדות בפיתוח מקצועי ואישי של מורים ומנהלים. באפיקים מתקיימות בכל שנה ושנה כ- 250 השתלמויות מגוונות בכל רחבי הארץ לכ-4000 עובדי הוראה ובעלי תפקידים, במתכונת ארצית, אזורית  ובית ספרית.