התנסות בבניית מרחב מלווה הוראה- בקורס הסבת מהנדסים